Tršić

Tršić se nalazi u Jadru, 7 km od Loznice, na putu prema Valjevu, ispod obronaka Gučeva, a kroz ceo kompleks protiče rečica Žeravija. U svetskoj literaturi poznato je kao rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika.

Povodom 100 godina Vukove smrti (1964. godine) studentske radne brigade na radnoj akciji „Tršić 64″ su podigle amfiteatar sa pozornicom, koji odgovara potrebama organizovanja Vukovog sabora i Đačkog Vukovog sabora, a 1987. godine Tršić dobija celovit izgled kao kulturno-istorijsko spomenička celina. Takođe je izgrađen put od Vukove kuće do manastira Tronoša.

Ceo kompleks predstavlja svojevrstan muzej na otvorenom i proteže se na 5,3 ha.
Kao posebna celina u okviru kompleksa izdvaja se Vukovo imanje, koje čine: Vukova spomen kuća, podignuta 1933. godine, dva vajata, kačara, čardak i ambar. Na ulasku u imanje je suvenirnica.
Kompleks je pod zaštitom države, a njime upravlja Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice.