Cenovnik smeštaja

Deluxe Apartman
Tip apartmanaStrukturaMax broj osobaCena
Deluxe apartmanDnevni boravak + spavaća soba + 1 soba470e
Trokrevetni Apartman
Tip apartmanaStrukturaMax broj osobaCena
Trokrevetni apartmanSpavaća soba sa dnevnim boravkom + 1 soba350e
Dvokrevetni Apartman
Tip apartmanaStrukturaMax broj osobaCena
Dvokrevetni apartmanSpavaća soba sa dnevnim boravkom240e
Dvokrevetni Apartman Sa Ležajem Na Razvlačenje
Tip apartmanaStrukturaMax broj osobaCena
Dvokrevetni apartman sa ležajem na razvlačenjeSpavaća soba sa dnevnim boravkom230e

Opšti Uslovi

OPŠTI USLOVI PRODAJE
 • Cene su izražene po apartmanu po danu i odnose se na uslugu noćenja.
 • Boravišna taksa u iznosu od 60,00 RSD po osobi dnevno i osiguranje od 10,00 RSD po osobi dnevno nisu uključeni u cenu.
 • Za garantovanu rezervaciju potrebno je uplatiti minimum 30% od iznosa u roku po dogovoru sa menadzmentom, a ostatak do dolaska ili u samom apartmanu.
 • U slučaju nepojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka Gosta ili grupe apartman zadržava pravo naplate u skladu sa Politikom naknade štete.
 • Mogućnost plaćanja čekovima građana i platnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO I DINA
POSEBNI USLOVI PRODAJE
 • Plaćanje se vrši do završetka korišćenja usluga.
 • Za boravak od 4 noći i duže odobravamo 10% popusta.
 • Agencijski popust iznosi 10% na cenu smeštaja.
POLITIKA NAKNADE ŠTETE
 1. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU NEDOLASKA, OTKAZIVANJA REZERVACIJE I SKRAĆENJA BORAVKA GOSTA
 • U slučajevima otkazivanja ili promene rezervacije 7 dana i duže pre početka korišćenja usluga, davalac usluga zadržava pravo naplate 30% od ukupne cene rezervacije.
 • U slučaju nedolaska gosta u rezervisan smeštaj, otkazivanja rezervacije u periodu kraćem od 7 dana pre početka korišćenja usluga i skraćenja boravka u objektu za smeštaj, davalac ima pravo naplate celokupnog iznosa rezervacije.
 1. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA GRUPE
Otkaz najavljene I potvrdjene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumeva celina od deset ili više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Potvrdjena grupa je ona sa kojom se korisnik usluga u pisanoj formi ili uplatom avansa usaglasio sa ponudjenim uslovima.
Ugovorene strane su saglasne da korisnik usluga može otkazati najavljene i potvrdjene grupe od strane korisnika usluga pod sledećim uslovima:
 • Bez nadoknade štete, ako korisnik usluga otkaže grupu minimum 30 dana ranije
 • Ukoliko se otkaže grupa u period kraćem od 30 dana a dužem od 15 dana pre početka korišćenja usluga, davalac usluga ima pravo da naplati korisniku usluga na ime nadoknade štete 10% od vrednosti ugovorenog posla
 • Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 15 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga, davalac usluga zadržava pravo da korisniku usluga na ime nadoknade štete naplati 40% od vrednosti ugovorenog posla
 • Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 24 sata pre početka korišćenja usluga, davalac usluga zadržava pravo da korisniku usluga na ime nadoknade štete naplati 50% od vrednosti ugovorenog posla
 • U slučaju otkazivanja 24 sata i kraće pre zakazanog termina, davalac usluga zadržava pravo naplate na ime nadoknade štete 80% od vrednosti ugovorenog posla.
 1. NAKNADA ŠTETE U OSTALIM SLUČAJEVIMA
Davalac usluga ima pravo da udalji osobe sumnjivog/neprihvatljivog ponašanja iz apartmana. Ukoliko se proceni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju/grupe ugroziti nesmetan rad objekta u celini, bezbednost ostalih gostiju i hotela i apartmana kao objekta i zaposlenih ili imidža davaoca usluge, davalac usluge zadržava parvo da gosta /grupu udalji iz hotela i u tom slučaju korisnici usluga, odnosno gosti nemaju pravo na nadoknadu štete od davaoca usluga. U slučaju konstatovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima parvo naplate štete u skladu sa cenom loma ili po osnovu konstantovanog zapisnika za specifične slučajeve koji nisu definisani u cenovniku loma.
KUĆNI RED
Kako bismo osigurali bezbednost i komfor svih gostiju apartmana tokom njihovog boravka, pružamo Vam više informacija za što prijatniji boravak:
 1. Apartmani su na raspolaganju gostima i mogu se koristiti od 14:00h na dan dolaska i do 11:00h na dan odlaska.
 2. Nije dopušteno u apartman unositi eksploziv, oružje, zapaljive materije i ostale hemikalije opasne po okolinu.
 3. Gost je odgovoran za eventualnu štetu koja je uzrokovana njegovom krivicom ili krivicom lica za koje odgovara
 4. Molimo Vas da ne uznemiravate druge goste i da se pridržavate kućnog reda.
 5. Apartman zadržava pravo otkaza daljeg boravka gostu koji je uznemiravao druge goste ili na drugi način povredio propisani Kućni red.
 6. Molimo Vas da eventualne nepravilnosti, kvarove ili prigovor na uslugu odmah prijavite recepciji.
 7. Naknadne i neblagovremene žalbe, na koje nismo imali mogućnosti da reagujemo, nećemo uzimati u razmatranje kao osnov za umanjenje cene smeštaja.
 8. Sobni inventar (jastuci, ćebad, peškiri i sl.) predviđeni su za vašu upotrebu tokom boravka u apartmanu, te nije dopušteno njihovo iznošenje iz apartmana.
 9. Apartman ne snosi odgovornost za bilo koje oštećenje i gubitak vaših ličnih stvari, ali Vas molimo da sve izgubljene i pronadjene stvari odmah prijavite recepciji.
 10. Molimo Vas da pre napuštanja apartmana proverite da li ste poneli dokumenta i sve dragocenosti sa sobom.
 11. U celom hotelu je dostupan besplatan Wi-Fi internet. Lozinku možete dobiti na recepciji hotela.